Avís legal

1. Drets de propietat intel·lectual

Vídua de Ramon Santesmases, SA., Informa als usuaris d'aquest lloc web que molts dels elements del mateix:

a) Estan protegits per la legislació sobre drets d'autor, especialment en el cas de fotografies, articles, dibuixos, seqüències d'animació, ... ;

b) i / o estan protegits per la legislació sobre dibuixos i models, particularment els models de vehicles que apareixen al lloc web;

c) Estan protegits per la legislació de marques, les marques dels models de vehicles que apareixen al lloc web.

Els elements així protegits són propietat de les marques, o d'un tercer que hagi autoritzat a Vídua de Ramon Santesmases, SA:, per a la seva utilització.

Per això, queda prohibida qualsevol reproducció, representació, utilització, adaptació, modificació, incorporació, traducció, comercialització, parcials o totals, de qualsevol forma i en tots els suports (paper, digital, ...), sense autorització prèvia i per escrit de Vídua de Ramon Santesmases, SA., o dels altres titulars, llevat de les excepcions previstes legalment, podent constituir una vulneració de drets de propietat industrial i / o Intel.lectual, donant lloc a les responsabilitats civils i penals corresponents.

2. Informació sobre productes y serveis

La informació i il·lustracions que apareixen en aquest lloc web es basen en les característiques tècniques vigents en el moment de posada en la xarxa o d'actualització de les diverses pàgines del lloc.

Els equipaments incorporats en els vehicles que apareixen en el present lloc web podran incloure de sèrie, ser opcionals o no estar disponibles, segons el model.

En el marc d'una política de millora constant del producte, Vídua de Ramon Santesmases, SA podrà modificar, en qualsevol moment, les característiques tècniques, equipaments, opcions i tonalitats dels vehicles. D'altra banda, les tècniques actuals de reproducció no permeten reproduir fidelment els colors.

En qualsevol cas, les informacions que apareixen en aquest lloc web són de caràcter general i no tenen valor contractual.

A més, tots els preus indicats són preus màxims de venda recomanats a Espanya i no són obligatoris per Vídua de Ramon Santesmases, SA, les seves filials, ni els membres de la xarxa comercial.

S'assenyala que només la signatura d'un bo de comanda o de reserva en un establiment de venda permet la venda o la reserva efectiva d'un vehicle.

3. Hipervíncles

Per poder incorporar un hipervincle remetent al lloc web gsx.cat, caldrà una autorització prèvia i per escrit de Vídua de Ramon Santesmases, SA, que no podrà considerar-se, en cap cas, responsable del contingut, així com dels productes i serveis, proposats en els llocs web als que la pàgina gsx.cat estigui connectada mitjançant hipervincles o qualsevol altre tipus d'enllaç.

4. Legislació aplicable i jurisdicció competent

El lloc web gsx.cat i les presents Condicions Generals, redactades en català, es regiran per la legislació espanyola, amb exclusió de les normes sobre conflicte de lleis.

En cas de controvèrsia sobre la interpretació o execució del contingut del lloc web, els Jutjats i Tribunals de Lleida seran els únics competents, llevat de disposició legal en sentit contrari.

5. Limitació de responsabilitat

L'usuari accedirà al lloc gsx.cat sota la seva única i total responsabilitat. Vídua de Ramon Santesmases, SA., no podrà considerar-se responsable dels danys directes o indirectes, com, principalment, danys materials, pèrdues de dades o de programa, perjudicis financers, que siguin conseqüència de l'ús d'aquest lloc web o dels llocs als quals estigui vinculat.

Destaquem el fet que certs productes o serveis presentats en el lloc gsx.cat poden ser objecte de normatives especials, fins i tot de restriccions i / o prohibicions en alguns països.

Per tant, assegureu-vos que el país on es connecta permet la consulta del lloc gsx.cat

6. Posada al dia

Vídua de Ramon Santesmases, SA., es reserva el dret de modificar i d'actualitzar, sense preavís, les presents Condicions Generals i qualsevol element, producte o servei que aparegui en aquest lloc web.

Els usuaris quedaran sotmesos a totes aquestes modificacions, havent de consultar les presents Condicions Generals en cada connexió.